Nabídka seminářů

 

Datum Téma    Pořadatel Místo konání Poznámka
19.02.2019 Výkaz cash flow prakticky Svaz účetních
HK
Hradec
Králové
objedníní
zde
26.02.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví EDUZONE Praha objednání zde
27.02.2019 DPPO se zaměřením na komplikované náklady a výnosy CAFIN Jirny  neveřejné
04.03.2019 Ekonomické ukazatele - charakteristika a jejich vyhodnocení 1. VOX Praha objednání zde
07.03.2019 Opravy chyb minulých období KCÚ Praha objednání zde
11.03.2019 Opravy a technické zhodnocení majetku - účetní a daňový pohled 1. VOX Praha objednání zde
18.03.2019 Výkaz Přehled o peněžních tocích (cash flow) prakticky EDUZONE Praha objednání zde
11.04.2019 Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů - pro začínající 1. VOX Praha objednání zde
29.04.2019 Obchody s EU z pohledu DPH ICC    Praha objednání zde
13.05.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví 1. VOX Praha objednání zde
16.05.2019 Hmotný a nehmotný majetek CAFIN Jirny neveřejné
 
20.05.2019 Obchody s EU z pohledu DPH polopatě - pro úplné začátečníky 1. VOX Praha objednání zde
23.05.2019 Účetním výkazům a závěrce rozumíme 1. VOX Praha objednání zde
27.05.2019 Opravné položky - daňový a účetní pohled včetně příkladů 1. VOX Praha objednání zde
05.06.2019 Opravné položky v praxi roku 2019 - daňový a účetní pohled Svaz účetních
HK
Hradec 
Králové
objednání zde
13.06.2019 Účetní výkazy - jak úspěšně prezentovat jejich obsah 1. VOX Praha objednání zde
25.06.2019 Výkaz cash flow prakticky 1. VOX Praha objednání zde
18.09.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví Svaz účetních
HK
Hradec 
Králové
objednání zde
23.09.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví 1. VOX Praha objednání zde
01.10.2019 Opravy chyb minulých období - daňový a účetní pohled Svaz účetních
HK
Hradec
Králové
objednání zde
03.10.2019 Opravy chyb minulých období - daňový a účetní pohled 1. VOX Praha objednání zde
08.10.2019 Obchody s EU z pohledu DPH polopatě - nejen pro nejisté a ostýchavé 1. VOX Praha objednání zde
29.10.2019 Hospodářský rok a jeho specifika 1. VOX Praha objednáni zde
05.11.2019 Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatele - pro začínající - PŘÍKLADY Z PRAXE 1.VOX Praha objednáni zde
07.11.2019 Ekonomické ukazatele - charakteristika a jejich vyhodnocení - PŘÍKLADY Z PRAXE 1. VOX Praha objednání zde
13.11.2019 Profesionálem účtní závěrky krok za krokem - Příprava na daňové přiznání a odložená daň (1. den) 1. VOX Praha  objednání zde
14.11.2019 Profesionálem účetní závěrky krok za krokem - Povinnost auditu, výroční zprávy a zveřejnění závěrky, komunikace s auditorem (2. den) 1. VOX Praha objednání zde
19.11.2019 Opravné položky - daňový a účetní pohled včetně příkladů 1. VOX Praha  objednání zde
26.11.2019 Opravy a technické zhodnocení majetku - účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe 1. VOX Praha  objednání zde
04.12.2019 Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2019 Svaz účetních
HK
Hradec
Králové
objednání zde
06.12.2019 Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit 1. VOX Praha objednání zde
10.12.2019 Horké aktuality - novinky v účetnictví a daních 2019/2020 OHK Kroměříž Kroměříž neveřejné
11.12.2019 Horké aktuality - novinky v účetnictví a daních 2019/2020 OHK Kroměříž Přerov neveřejné
12.12.2019 Účetní výkazy - jak úspěšně prezentovat jejich obsah 1. VOX Praha objednání zde
17.12.2019 Horké aktuality - novinky v účetnictví a daních 2019/2020 Prospeko Dobříš objednání emailem
14.01.2020 Daň z příjmů aktuálně za rok 2019 a novinky pro rok 2020 1. VOX Praha objednání zde
04.02.2020 Rezervy a opravné položky v roce 2020 - účetní a daňový pohled včetně procvičování na příkladech 1. VOX Praha objednání zde