Nabídka seminářů

 

Datum Téma    Pořadatel Místo konání Poznámka
08.06.2020 Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu 1.VOX Praha objednání zde
10.08.2020 Účetní výkazy - jak úspěšně prezentovat jejich obsah 1.VOX Praha objednání zde
12.08.2020 13.08.2020 Ekonomické minimum pro neekonomy EDUZONE Praha objednání  zde
01.10.2020 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví EDUZONE Praha objednání  zde
02.10.2020 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu 1.VOX Praha objednání brzy zde
05.10.2020 Obchody s EU z pohledu DPH polopatě pro začátečníky EDUZONE Praha objednání zde
07.10.2020 1. část - Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období 1.VOX Praha objednání brzy zde
08.10.2020 2. část - Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období 1.VOX Praha objednání brzy zde
13.10.2020 Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů Svaz účet. HK Hradec Králové objednání zde
15.10.2020 Výkaz Cash Flow prakticky KCÚ Praha objednání brzy zde
19.10.2020 Výkaz Cash Flow prakticky EDUZONE Praha objednání zde
21.10.2020 Obchody s EU z pohledu DPH polopatě pro začátečníky 1.VOX Praha objednání brzy zde
29.10.2020 30.10.2020 Ekonomické minimum pro neekonomy EDUZONE  Praha objednání  zde
02.11.2020 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu KCÚ Praha objednání brzy zde
05.11.2020 Téma zatím nestanoveno Boffino consult Kladno neveřejné
09.11.2020 Profesionálem účetní závěrky krok za krokem 1. část 1.VOX Praha objednání brzy zde
11.11.2020 Profesionálem účetní závěrky krok za krokem 2. část 1.VOX Praha objednání brzy zde
12.11.2020 Téma zatím nestanoveno Boffino consult Kladno neveřejné
19.11.2020 Účetní výkazy - jak úspěšně prezentovat jejich obsah KCÚ Praha objednání brzy zde
20.11.2020 Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe 1.VOX Praha objednání brzy zde
24.11.2020 Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe 1.VOX Praha objednání brzy zde
01.12.2020 Výkaz Cash Flow prakticky 1.VOX Praha objednání brzy zde
08.12.2020 Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2020 Svaz účet. HK Hradec Králové objednání brzy zde
14.12.2020 Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2020 Akademie vzdělávání dospělých Náchod objednání brzy zde
16.12.2020 seminář s praktickou ukázkou software Ježek - software   objednání brzy zde
13.01.2021 Daň z příjmů PO aktuálně za rok 2020 a novinky pro rok 2021 1.VOX Praha objednání brzy zde
18.01.2021 Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah 1.VOX Praha objednání brzy zde
27.01.2021 Daň z příjmů právnických osob aktuálně za rok 2020 a novinky pro rok 2021 Boffino consult Kladno neveřejné
04.02.2021 Aktuality v účetnictví a daních 2021 – komplexní přehled změn pro praktiky 1.VOX Praha objednání brzy zde
09.02.2021 Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně příkladů z praxe 1. VOX Praha objednání brzy zde
11.02.2021 Rezervy a opravné položky v roce 2020 - účetní a daňový pohled  1.VOX Praha objednání brzy zde
16.02.2021 Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled 1.VOX Praha objednání brzy zde
19.02.2021 Splatná a odložená daň krok za krokem  1.VOX Praha objednání brzy zde
26.02.2021 Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2020 Boffino consult Kladno neveřejné
 
09.03.2021 Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů  1.VOX Praha objednání brzy zde
13.04.2021 Téma zatím nestanoveno ICSÚ Praha Praha objednání brzy zde
29.04.2021 Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky 1.VOX Praha objednání brzy zde
30.04.2021 Účetní výkazy - jak správně prezentovat jejich obsah Akademie vzdělávání dospělých Náchod objednání brzy zde
06.05.2021 Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence 1.VOX Praha objednání brzy zde
18.05.2021 Účetním výkazům a závěrce rozumíme 1.VOX Praha  objednání brzy zde
20.05.2021 Téma zatím nestanoveno ICSÚ Praha Praha objednání brzy zde
27.05.2021 Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů 1.VOX Praha objednání brzy zde
08.06.2021 Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe 1.VOX  Praha objednání brzy zde
10.06.2021 Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu 1.VOX Praha objednání brzy zde
12.08.2021 Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah 1.VOX Praha objednání brzy zde
05.10.2021 Téma zatím nestanoveno ICSÚ Praha Praha objednání brzy zde
02.11.2021 Téma zatím nestanoveno ICSÚ Praha Praha objednání brzy zde
16.11.2021 Aktuality v účetnictví a daních 2021/2022 Akademie vzdělávání dospělých  Náchod objednání brzy zde
29.11.2021 Opravy a technické zhodnocení majetku - účetní a daňový pohled Otidea Plzeň objednání brzy zde
30.11.2021 Opravy a technické zhodnocení majetku - účetní a daňový pohled Otidea Praha objednání brzy zde
14.12.2021 Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2021 Akademie vzdělávání dospělých Náchod objednání brzy zde