Nabídka seminářů

 

Datum Téma    Pořadatel Místo konání Poznámka
08.01.2019 Zapeklitosti při sestavování výkazů KDP ČR
Jihočeský region
České Budějovice neveřejné
10.01.2019 Opravy chyb minulých období KCÚ Praha objednání zde
15.01.2019 Změny DPH v roce 2019 Profima Zlín objednání zde
17.01.2019 DPPO se zaměřením na komplikované náklady a výnosy CAFIN Jirny neveřejné
29.01.2019 Splatná a odložená daň krok za krokem 1. VOX Praha objednání zde
04.02.2019 Rezervy a opravné položky v roce 2019 - účetní a daňový pohled 1. VOX Praha objednání zde
07.02.2019 Cestovní náhrady CAFIN Jirny
 
neveřejné
12.02.2019 Kontrolní vazby v účetnictví Controller institut Přerov neveřejné
 
19.02.2019 Výkaz cash flow prakticky Svaz účetních
Hradec Králové
Hradec
Králové
objedníní
zde
21.02.2019 Opravy chyb minulých období - daňový a účetní pohled 1. VOX Praha objednání zde
26.02.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví EDUZONE Praha objednání zde
04.03.2019 Ekonomické ukazatele - charakteristika a jejich vyhodnocení 1. VOX Praha objednání zde
11.03.2019 Opravy a technické zhodnocení majetku - účetní a daňový pohled 1. VOX Praha objednání zde
18.03.2019 Výkaz Přehled o peněžních tocích (cash flow) prakticky EDUZONE Praha objednání zde
11.04.2019 Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů - pro začínající 1. VOX Praha objednání zde
29.04.2019 Obchody s EU z pohledu DPH ICC    Praha objednání zde
13.05.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví 1. VOX Praha objednání zde
16.05.2019 Hmotný a nehmotný majetek CAFIN Jirny neveřejné
 
20.05.2019 Obchody s EU z pohledu DPH polopatě - pro úplné začátečníky 1. VOX Praha objednání zde
23.05.2019 Účetním výkazům a závěrce rozumíme 1. VOX Praha objednání zde
27.05.2019 Opravné položky - daňový a účetní pohled včetně příkladů 1. VOX Praha objednání zde
05.06.2019 Opravné položky v praxi roku 2019 - daňový a účetní pohled Svaz účetních
Hradec Králové
Hradec 
Králové
objednání zde
13.06.2019 Účetní výkazy - jak úspěšně prezentovat jejich obsah 1. VOX Praha objednání zde
25.06.2019 Výkaz cash flow prakticky 1. VOX Praha objednání zde
18.09.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví Svaz účetních
Hradec Králové
Hradec 
Králové
objednání zde
23.09.2019 Jak využít kontrolní vazby v účetnictví 1. VOX Praha objednání zde
01.10.2019 Opravy chyb minulých období - daňový a účetní pohled Svaz účetních
Hradec Králové
Hradec
Králové
objednání zde
04.12.2019 Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2019 Svaz účetních
Hradec Králové
Hradec
Králové
objednání zde