Dovolte mi, abych vás přivítala na internetových stránkách Prospeko spol. s r.o. Jmenuji se Lenka Dvořáková a jsem společníkem a jednatelem společnosti. Svou účetní dráhu jsem odstartovala v roce 1995, kdy jsem podnikala jako fyzická osoba v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a činnostech účetních poradců. Od roku 2005 jsem zapsána v seznamu Komory certifikovaných účetních.


Společnost Prospeko spol. s r.o. byla založena v roce 2005 za účelem přímo navázat na téměř desetiletou podnikatelskou činnost fyzické osoby -- zakladatele. Společnost byla založena s představou vytvořit menší až střední účetní firmu, která by byla schopná nabídnout svým klientům kompletní účetní, daňový a administrativní servis a ještě něco navíc...
Od počátku společnosti byl kladen mimořádný důraz na výběr zaměstnanců tak, aby byla zaručena nejen vysoká kvalifikace jednotlivců a jejich přímá specializace, ale aby se jednalo také o osoby schopné aktivně spolupracovat s ostatními zaměstanci. A to zejména z toho důvodu, že byl reálný předpoklad, že se bude jednat o spíše menší kolektiv, kde jakýkoli nesoulad mezi jednotlivci, ať již v oblasti pracovních nebo i osobních vztahů může vyvolat velice nepříjemné důsledky. Pro vedení společnosti byla a stále zůstává oblast mezilidských vztahů na pracovišti důležitou oblastí zájmu a vnímá každé individuum jako důležitou součást firemního celku. Podmínka kvalitního kolektivu vychází ze střízlivého hodnocení náročnosti, kterou oblast daní, účetnictví, legislativy apod. klade na jednotlivce.

Společnost nebyla zakládána s cílem vytvořit standardní účetní firmu, jichž je trh poměrně plný. Cílem bylo přiblížit se potřebám klientů v maximální možné míře, tj. kromě běžných prací -- zpracováním účetnictví či daňové evidence apod. -- nabídnout klientovi právě to, co potřebuje konkrétně pro svou firmu, pro svůj provoz, svůj způsob fungování. Tento cíl vyžaduje zcela individuální přístup k jednotlivému zákazníkovi, rozvinutou schopnost empatie ze strany poskytovale služby a rovněž schopnost správného způsobu komunikace s klientem a jistě i notnou dávku asertivního chování.

V současné době má společnost čtyři stálé zaměstnance. Z toho tři mají pozici účetních a jeden zaměstnanec zajišťuje služby IT.

 

Poll

Co u vás rozhoduje při výběru účetní firmy?

dobrá pověst (925)
20%

cena (762)
16%

doporučení od známých (780)
17%

místní dosažitelnost (1,431)
30%

pojištění (816)
17%

Total votes: 4714